Author Topic: Articles,Interviews,News  (Read 63418 times)

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1176
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #90 on: June 29, 2017, 04:27:53 PM »
சென்னை: கந்தசஷ்டி கவசம் புகழ் பிரபல சூலமங்கலம் சகோதரிகளில் ஒருவரான ஜெயலட்சுமி உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் இன்று ( 29 ம் தேதி) காலமானார். சகோதரிகளில் இளையவரான ஜெயலட்சுமிக்கு வயது 85 . ஜெயலட்சுமி உடல் பெசன்ட்நகர் இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது சகோதரியான ராஜலட்சுமி கடந்த 1992 ல் காலமானார்.

today is shasti.
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2467
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #91 on: June 29, 2017, 11:26:08 PM »
Thanks Balaji for sharing the info on the death of Soolamangalam Jeyalakshmi and it is a not a normal coincidence but a divine coincidence that she passed on the day of Sashti . If today Skanda Sasahti Kavacham and Skanda Guru Kavacham are popular then the credit definitely goes to Soolamangalam Sisters .
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #92 on: July 13, 2017, 04:55:16 AM »
Friends,
Warmly recommend this wonderful talk on the life of Tapovanam maharaj(guru of swami chinmayananda):
https://www.youtube.com/watch?v=0LSKOf-EBLg


Sadhu sangha is one of the best ways to orient ourselves to the spiritual path amidst our busy workaday schedules...there is no substitute for such a satsangh.

Swami Tapovanam maharaj's autobiography 'Iswara darshan' is a wonderful account ...it should be available for purchase from Chinmaya Mission.
Swami Tapovan maharaj's 'Wandering in the Himalayas' is another excellent account of how  a jivanmukta views his rambles in the himalayas...how everything is Brahman alone.

Warmly recommend these two wonderful books.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #93 on: July 14, 2017, 05:08:56 AM »
Friends,
"wandering in the Himalayas' by Swami Tapovan Maharaj is available here:
https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.143140/2015.143140.Wanderings-In-The-Himalayas#page/n29/mode/2up


Orihh

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 66
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #94 on: July 14, 2017, 01:31:49 PM »
Thank you so much, Ravi.N, for sharing this gem of a video.
Om Namo Saradamma

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #95 on: July 15, 2017, 06:52:13 AM »
Friends,
Moksha Gita by Swami Sivananda is a simple book that gives an easy grounding into the Fundamentals of Advaita Vedanta -the Philosophy and the Practice....The Commentary by Swami Krishnananda is quite lucid and easily assimilable...There is also a neat glossary at the end.
This is available as a PDF download:
http://www.swami-krishnananda.org/moksha/Moksha_Gita.pdf
Warmly Recommended.


Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #96 on: July 17, 2017, 02:42:16 AM »
Friends,
Atma Vidya is the science of the Self so to say...and as such is the king of all sciences ...and hence denomination less...Anyone who is receptive and has earnestness can learn the fundamentals and reap the benefit...All religions in their kernel, have these principles governing the outer forms they may espouse.

'I AM THAT I AM' (Notes of a lecture give in San Francisco by Swami Vivekananda on March 20, 1900) explains the science of Atma Vidya in a straight forward fashion and clarifies everything simply without any sort of technical jargon.

Please refer:
http://www.ramakrishnavivekananda.info/vivekananda/volume_8/notes_of_class_talks_and_lectures/i_am_that_i_am.htmRavi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #97 on: July 29, 2017, 06:48:57 PM »
Here are two wonderful presentations of songs on Lord Krishna:
1. https://www.youtube.com/watch?v=DRTkOpKumMs
"Krishna Nee Begane Vaaro'-Beautiful presentation of the song of Vyasa Raya on Udipi Baby Krishna set in the enchanting Raga Yamuna Kayanai...The Singing is top notch,the Dance is wonderfully expressive and the paining depicts the Tri-banga(bent in three places) aspect -As Sri Ramakrishna beautifully said that this is the Love aspect that bends the rigid frame of the body and makes it so flexible...All the 3 Artists do a marvellous job and the Triveni (confluence of 3 Rivers)is wonderful.

2.https://www.youtube.com/watch?v=I9qMm3Zp2g8
'Alai Paayuthey' (My mind is tossed like a wave)This is a beautiful composition of the great devotee /composer Otthukkaadu Venkatasubhia Kavi...with English subtitles to follow the song....The Raga is Kaanada...all presented in fusion form but well done...No gimmickry.

Warmly Recommended.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #98 on: July 29, 2017, 07:36:31 PM »
Jewell/Friends,
The Gospel of Sri Ramakrishna

Thanks very much...Yes friend ....Truly the multifaceted aspect of the Master is always enchanting and casts a spell...He is a Jnani of Jnanis,Bhakta of Bhaktas and yogin of Yogins...unfathomable and yet so accessible...One of the most enchanting question that he puts over and over again to 'M' is 'What do you think of me'!!!...this was his childlike way of trying to plumb the mind of the disciple...to see whether the disciple could discover the multifacted aspect of the master...and 'm''s responses were equally enchanting...what a great soul he was!...He was as hollow as a bamboo and was filled with the divine and thus became the 'Bhagavatha Pandit' as the Master refers to him in the Gospel...No interpretation of the least kind but just the Master's words as they issued from the lips...No embellishment of it in any way...There are great devotees but they had their own vasanas and their account was colored by those vasanas...not so 'M'...he was just a pure medium for transcribing the master's words as it is...the very words of the master and nothing but it...so much so that he received praise from the Master himself.
The Gospel is a wonderful resource of Jnana,Bhakti,Yoga and Karma in a wonderful spontaneous and easy synthesis...all laced with the sweet honey of Sri Ramakrishna's words...Truly a one of a kind wonder.

In answer to the Master's examination,M says:

1.As Sri Ramakrishna walked up and down the hall with M., he said to him:
"Let me ask you something. What do you think of me?"
M. remained silent.
Again Sri Ramakrishna asked: "What do you think of me? How many annas of knowledge of God have I?"
M: "I don't understand what you mean by 'annas'. But of this I am sure: I have never before seen such knowledge, ecstatic love, faith in God, renunciation, and catholicity anywhere."(How true-Ravi)
The Master laughed.

2.MASTER: Now and then I think, 'What is it I know that makes so many people come to me?' Vaishnavcharan was a great pundit. He used to say to me: 'I can find in the scriptures all the things you talk about. But do you know why I come to you? I come to hear them from your mouth.'
M: "All your words tally with the scriptures. Navadvip Goswami also said that the other day at the festival at Panihati. You told us that day that by repeating the word 'Gita' a number of times one reverses it and it becomes 'tagi', which refers to renunciation. Renunciation is the essence of the Gita. Navadvip Goswami supported your statement from the grammatical standpoint."
MASTER: "Have you found anyone else resembling me-any pundit or holy man?"
M: "God has created you with His own hands, whereas He has made others by machine. All others He has created according to law."(What a bull's eye by Sri M!-Ravi)
MASTER (laughing, to Ramlal and the other devotees): "Listen to what he is saying!"
Sri Ramakrishna laughed for some time, and said at last. "Really and truly I have no pride;no, not even the slightest bit."

3.MASTER: "Well, do you find me to be like anybody else?"
M: "No, sir."
MASTER: "Like any other paramahamsa?"
M: "No, sir. You can't be compared to anybody else."
MASTER (smiling): "Have you heard of a tree called the 'achina'?"
M: "No, sir."
MASTER: "There is a tree called by that name. But nobody knows what it is."
M: "Likewise, it is not possible to recognize you. The more a man understands you, the more uplifted he will be."

4.Ishan took his leave and Sri Ramakrishna talked with M. No one else was present. He asked M. what he thought of Narendra, Rakhal, Adhar, and Hazra, and whether they were guileless. "And", asked the Master, "what do you think of me?".
M. said: "You are simple and at the same time deep. It is extremely difficult to understand you."
Sri Ramakrishna laughed.

Thanks very much Jewell...I tend to lose my bearings when I start eulogizing this book...This is for those new to the master and this wonderful 'The Gospel of Sri Ramakrishna'...Many imagine that 'Sri Ramakrishna is a great Bhakta' or 'a devotee of Mother kali' or 'Guru of the Famous Swami Vivekananda',etc,etc...The above passages from The gospel of Sri Ramakrishna would intrigue and the fortunate devotee would discover an inexhaustible treasure offered in simple and accessible style,sometimes even as a piece of interesting Gossip!...An enchanting work.
Namaskar
« Last Edit: July 29, 2017, 07:49:26 PM by Ravi.N »

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6548
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #99 on: July 30, 2017, 11:23:57 PM »
Dear Sri Ravi,

Quote
He is a Jnani of Jnanis,Bhakta of Bhaktas and yogin of Yogins...unfathomable and yet so accessible...

You speak so beautifully about Sri Ramakrishna,and this is one wonderful way to describe Him!
And more i read the Gospel,more am i enchanted with Him. Indeed,He acted like a child. This is something i love very much about Sri Ramakrishna.

Interesting,i find Him to be,somehow,most accessible. So simple and so great in the same time.

The Gospel is indeed a true treasure! We can see how He acted,what kind of teachings He gave to His disciples,His daily routine,and His thoughts on so many subject.

And i agree about M completely! I have noticed His conversations with Sri Ramakrishna,abut all paths of Yoga,about devotees and similar. Many times Sri Ramakrishna asked for His opinion,and M always spoke so wisely. Just recently i have read few chapters where He comments many things with the Master,and gives such deep and profound answers. Even when He speaks with other devotees, And Sri Ramakrishna loves to ask Him this and that. It is so sweet!

Thank You for sharing everything about our Sweet,Great and Wonderful Sri Ramakrishna Paramhamsa!

With love,

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6548
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #100 on: July 31, 2017, 11:34:41 AM »
Dear Sri Ravi,

Just to add something very important.

Thank You so much for sharing these beautiful songs!!! I love them!


With love,

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #101 on: August 01, 2017, 06:42:46 AM »
Jewell,
Yes friend...these are songs by great devotees and they are quite popular and well known...the artist in the videos has given a modern presentation and yet has preserved the true spirit of the compositions.
Namaskar

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4065
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #102 on: August 02, 2017, 05:34:42 PM »
Friends,
For those who can understand Tamizh ....please log into http://www.voiceofrishis.org/live for live webcasting of Nochur Sri Venkatraman's Pravachanam in Coimbatore on Aug 1st - 7th, from 06:30 PM - 08:30 PM.(15th chapter of Srimad Bhagavad Gita)

« Last Edit: August 02, 2017, 05:38:27 PM by Ravi.N »

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2467
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #103 on: August 20, 2017, 08:43:21 PM »

Just came across this link to the Quiz on Gospel of Ramakrishna ( English Version ) . There is a separate quiz for the Tamil Version of the Gospel of Sri Ramakrishna

https://imedia.chennaimath.org/tag/iquiz-english
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2467
  • View Profile
Re: Articles,Interviews,News
« Reply #104 on: September 19, 2017, 02:40:08 PM »
from fb Sri Ramana MaharshiNavarathri Celebrations 2017.
16 h ?
SALUTATIONS to the Divine Mother, Durga, who exists in all beings in the form of intelligence, mercy, beauty, who is the consort of Lord Shiva, who creates, sustains and destroys the universe.
Devotees observe Navaratri festival up to four times a year the most important one being in the month of Ashwin or September-October. It lasts for nine days in honour of the nine manifestations of Durga. During Navaratri (the word literally means "nine nights") devotees of Durga observe a fast. The beginning of winter is a very important junctions of climatic and solar influence. This period is taken as sacred opportunities for the worship of the Divine Mother. The bodies and minds of people undergo a considerable change on account of the changes in Nature. Under the watchful eyes of the Great Master Sri Ramana Maharshi, Mother Durga will be worshiped during Navaratri. The nine day worship begins on September 21 and concludes on September 30. In the Ramana Ashram, the following are the regular features during the Durga Puja celebrations:
1. A special ritualistic worship of the Mother is conducted daily, which includes the recitation of the Durga Saptashati.
2. Laksharchana for the Mother in the temple, with recitation of the Sri Lalita Sahasranama, is also conducted.
3. An elaborately decorated altar is set up for the evening worship, with the picture of Mother Durga for the first three days, Mother Lakshmi for the next three days, and Mother Saraswathi for the last three days. Many sacred verses from the scriptures are recited and many Kirtans are sung. The Durga Saptashati or the Devi Mahatmya is recited and explained in discourses. The function concludes with the formal floral worship and Arati.
4. Please refer to the attachment for daily program. Everyday devotees can view the evening Aarti live here www.gururama.net


« Last Edit: September 19, 2017, 02:41:47 PM by atmavichar100 »
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha