Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Balaji

Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 77
841
"ஞானியும் யோகியும்"

இது பகவான் ரமணர் சொன்ன குட்டிகதை.

( சிவப்ரகாச சுவாமிகள் எழுதிய "பிரபுலிங்க லீலா" விலிருந்து)

கர்நாடகாவில் லிங்கயத்களின் குருவான பிரபுலிங்கா ஆன்மீக பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு கோகர்ணம் சென்றபோது அங்கு கோரக்நாத் என்ற ஒரு யோகியை சந்தித்தார்.

கோரக்நாத் தன்னுடைய யோக சக்தியால் அகிலத்தையே ஆட்டி படைக்க முடியும் என்று நம்புபவர். பிரபுலிங்கா தனக்கு சமமானவரா என்ற சம்சயமும் உண்டு. நேரில் பார்த்ததில்லை. எனவே அவரை சந்தித்தபோது "தாங்கள் யார்?" என்று பிரபுலிங்காவை கேட்டார்.

"எவனொருவன் உடல் நினைவின்றி தனது ஆன்மாவே தான் என்ற நினைப்பில் திளைக்கிறானோ, அவன் எவ்வாறு உடலே தான் என்ற உணர்வு உள்ளவனுக்கு தன்னை அறிமுகபடுத்திகொள்ள முடியும்? என்றார் பிரபுலிங்கா.

கோரக்நாத் சிரித்தார். "நான் சிவபக்தன் இந்த உடல் அழியாதது. சிவனருளால் காயகல்பம் உண்ணும் என் உடல் அழிவற்றது" என்றார். ஒருபடி மேலே போய் " இதோ என் உடலை அழித்து பாருங்கள்" என்று சொல்லி ஒரு கூரான கத்தியையும் அருகில் இருந்த ஒரு ஆசாமியிடம் கொடுத்தார்.

"பயப்படாதே எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. என் மீது இந்த கத்தியை செருகு " என்றார் கோரக்நாத்.

என்ன ஆச்சர்யம். கத்தி கோரக்நாத் உடலில் பட்டு மழுங்கியதே தவிர உள்ளே செருக முடியவில்லை. கோரக்நாத் வெற்றி புன்னகையுடன் பிரபு லிங்காவை பார்த்தார்.

அவர் அமைதியாக “என் உடலிலும் இந்த கத்தியை செருகுங்களேன்” என்றார். அந்த ஆசாமி பிரபுலிங்காவின் உடலில் கத்தியை பாய்ச்சினான். பிரபுலிங்காவின் உடலில் நுழைந்த கத்தி மறுபக்கம் வெளிவந்தது. ஏதோ காற்றில் நுழைவது போல் தோன்றியதே தவிர பிரபுலிங்காவின் உடலில் எந்த மாறுதலும் இல்லை. கோரக்நாத் நெடும்சாண் கிடையாக பிரபுலிங்காவின் பாதத்தில் விழுந்து "என்னை மன்னித்து அருளவேண்டும் என்றார்.

பிரபுலிங்கா அமைதியாக " உடல் நீயல்ல. உன் உள்ளே இருக்கும் ஆன்மா தான் நீ. அவனை உணர்ந்தால் பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. மனம் ஒரு குகை அதில் வாசம் புரியும் இறைவனும் நீயே என உணர்வாய். " என்றார்.

கோரக்நாத் அடியோடு மாறி அழியா புகழ் பெற்றார் என்பது சரித்திரம்

842

Abayashtakam and Prabthiayashtakam posted by Mr Gopalsamy Ramagopal,Madurai


if anyone wants this book they can get by sending a self addressed, stamped cover - big size - to my address..'Arunachala House, 3/374 Surveyor Colony, K.Pudur, Madurai 625 007.The book has Sanskrit, Tamil Transliteration, English Transliteration and also Tamil meaning of these two Ashtakams...

843
Prabthiayashtakam posted by Mr Gopalsamy Ramagopal,Madurai

844
Abayashtakam

845
Ashrams / Re: Sri Ramana Darshan - Guru Poornima - 22.07.2013.
« on: July 25, 2013, 04:11:28 PM »
Dear Subramanian sir

Very nice to know your visit to Ramanasramam and you met sri nochur ji also.  I did not see him till date.
I am thinking of going to Kumbabishekam 23rd,24th,25th august 2013.from pondicherry.

846
Yester day I went to Thiruvidaimaruthur, a famous Lord Shiva Temple ,  near Kumbakonam, Tamil Nadu

847
Thank you very much for your information about humility.

848

There was one devotee in the ashram at that time who, for me at least, exemplified Bhagavan’s teachings on humility and selfless devotion. His name was Viran and he was employed by the ashram to carry water. In the early days of the ashram there was always a water shortage. As the ashram well did not produce enough water to meet all our needs, we had to bring in supplies from outside. At about 4 p.m. every day everyone in the ashram, except for Bhagavan, had to go to the Palakottu tank with a bucket to collect water. We each had to bring about ten buckets of water a day to the ashram. This was quite a strenuous activity because the main ashram buildings were about 150 yards from the tank. In summer, when the water level in the Palakottu tank was very low, our drinking water was brought in a cart from the Boomanda tank, which is located near the mosque in town. All this water had to be stored in big vessels in the ashram.

Since all these activities still failed to produce enough water to meet all our needs, we engaged a man called Viran to carry water full-time from the Palakottu tank to the ashram. In addition to carrying water, he also used to work on various other little jobs that needed to be done in and around the ashram. Although he had been engaged primarily to do ashram work, he was also willing to help any of the resident devotees with their daily chores. If anyone called him to do some work, he would immediately come. No work was too menial for him. He was even willing to work in the middle of the night if anyone asked him to. He was a very humble man whose main aim in life seemed to be to please other people.

If anyone addressed him disrespectfully, because he came from a low caste, Bhagavan would immediately show his disapproval. ‘Why do you call him like this?’ he would ask. ‘If you want him to do any work you should call him with love and affection.’

Bhagavan often showed a lot of love towards this man because he knew he was very humble and because he knew he performed all his chores with love and devotion.

Bhagavan was not the only one who was impressed with his work. A rich devotee, after watching Viran work, decided to help him by paying for his son’s education. The devotee put the boy in a good school in Madras and paid for all his expenses. The ashramites also used to help him by giving him left-over food from the kitchen to take home to his family. Viran’s humility was a shining example of Bhagavan’s teach­ings in action.

On many occasions Bhagavan told me, ‘Become envious of anyone lower than you. You must become very small. In fact you must become nothing. Only a person who is nobody can abide in the Self.’

Bhagavan often spoke to us about the necessity of humility. On another occasion he told me, ‘No one should be our inferior. One who has learned to be the inferior will become superior to all.’ (Living by the Words of Bhagavan, 2nd ed., pp.124-6)

849
Ashrams / Re: Ramanasramam visit
« on: July 16, 2013, 12:54:50 PM »
Thank you very much sir

850
Ashrams / Re: Ramanasramam visit
« on: July 15, 2013, 11:09:46 PM »
last friday sat sunday today I was in Thirvannamalai,Ramanashramam
I had food at Ramanashramam. The service of Dr.Murthy and Mr Kannan are very very nice I did girivalam Friday, the 12th  at 7.00 pm to 10.50 pm  and yesterday morning and today morning at about 7.30 am I visited Skandasramam, Virupaksha Kugai and Guhai Namasivayar temple. I brought some books at Book depot , Ramanashramam

Yoga Vashita only important sayings in english
Who Am I in French for my children
Michael James Word by Word Translation of Arunachala Stuthi Panchakam, Tamil  wordings with  English explanation.-This book I brought at Manakula Vinayagar St


Another Book I also brought at one gentleman s house at Manakula Vinayagar St,

the name of the book is Arunachala Stuthi Panchakam, sadhu OMs explanation, but the book is incomplete , when asked that gentleman told they compile all the songs and detail explanation , they will publish first week of Dec 2013.

Again I am trying to vist Sri Ramanashramam on 23rd,24th,25th Aug 2013 during Kumbabishekam.

I spoke just few words to Mr David Godman, Dev Gogoi, and one very nice old man who always walks inside  Ramashramam, i do not know his name .  He talks very nicely.

851


Sri Ramanaashramam kumbhabhishekam; invitation

http://www.sriramanamaharshi.org/maha-kumbhabhishekam-invitation/

852
http://www.youtube.com/watch?v=VHE6BjXp7PM
Satsangh.org talks to President of Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai

853
Mantra japa, after a time, leads to a stage when you become Mantra maya i.e., you become that whose name you have been repeating or chanting. First you repeat the mantra by mouth; later you do it mentally. First, you do this dhyana with breaks. Later, you do it without any break. At that stage you realise you do dhyana without any effort on your part, that dhyana is your real nature.

Till then, effort is necessary.

Sri Ramana Maharshi

854
General Discussion / Film on Sri Ramana
« on: June 25, 2013, 01:20:36 PM »
A wonderful film is being made about Ramana Maharshi and the inner experience of visiting Ramanasramam and Arunachala. You can learn about this at the site below. Help is being asked to complete this film.

http://richardarunachala.wordpress.com/2013/06/25/who-is-sri-bhagavan/

855
General topics / Re: Nochur Acharya in Bangalore now
« on: June 19, 2013, 12:55:01 PM »
There will be discourse in English on Vedanta by Vedabrahma Sri. Nochur Venkataraman on 22-Jun-21013 (Saturday) from 5:00 to 6:30 PM at Benne Govindappa Kalyana Mantap, Gandhi Bazaar, Bangalore - 560 004.

Vedanta Bharati welcomes you all.

For More details contact Sri.Gopalakrishna - 98451 21153

Pages: 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 77