Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - atmavichar100

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 155
586
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 25, 2016, 01:49:31 PM »

காயத்ரி ************* மந்திரத்தின் ****************** மகிமை!


பகவத் கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகிறார்.
?மந்திரங்களில் நான் காயத்ரியாக இருக்கிறேன்?.
அந்த அளவு சிறப்பு வாய்ந்தது காயத்ரி மந்திரம்.
இது மகரிஷி விஸ்வாமித்திரர் உபதேசித்த மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
அக இருளை நீக்கி ஞான ஒளியைத் தந்தருளும்படி இறைவனை வேண்டும் மந்திரம் இது.
காயத்திரி மந்திரம் 24 அட்சர சக்திகள் கொண்டது.
அவைகள் ஒலி வடிவானவை.
மந்திரங்களுக்கே தலையாய காயத்ரி மந்திரம் இது தான்;?ஓம்
பூர் புவ ஸ்வஹ
தத் ஸ்விதுர்
வரேணியம்
பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி
தியோ யோநஹ
ப்ரசோதயாத்?


இந்த மந்திரத்தைச் சொல்லும் போது இங்கு கொடுத்துள்ள படியே ஓம் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு அடி இறுதியிலும் நிறுத்திச் சொல்ல வேண்டும்.
?பூஉலகம்,
மத்திய உலகம்,
மேல் உலகம் மூன்றுக்கும் சக்தியான அந்தப் பரம ஜோதி சொரூபமான சத்தியத்தை நான் தியானிக்கிறேன்.
அந்தப் பரம சக்தி ஒளி என் அறிவைத் தூண்டி என்னை உண்மையை அறிந்த நிலைக்கு உயர்த்தட்டும்?
என்பது தான் காயத்ரி மந்திரத்தின் பொருள்.காயத்ரி மந்திரச் சிறப்புப் பற்றி புனித நூல்களும், மகான்களும், பேரறிஞர்கள் இப்படிப் புகழ்ந்து கூறுகிறார்கள்.
?இவ்வுலகத்திலும்,
பரவுலகத்திலும் எல்லா விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்யும் தவத்தை வளர்க்க காயத்திரியை விட மேலான மந்திரம் இல்லை?
என்கிறது
தேவிபாகவதம்.
?மூன்று வருடங்கள் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜெபித்து வருபவன்
வாயுபோல சுதந்திரமாக இயங்கி பிரம்மத்தை அடைவான்?
எனக் கூறுகின்றது மனுஸ்மிருதி.

?நான்கு வேதங்களையும் தராசின் ஒரு தட்டில் வைத்து
அதற்கு சமமாக காயத்ரியை மட்டும் மறுதட்டில் வைத்தால்
எடை சரியாகவிருக்கும்.
காயத்ரி வேதங்களின் தாய்.
சகலபாவங்களையும் போக்குபவள்.
காயத்ரியைப் போல பவித்திரமான மந்திரம்
மண்ணுலகிலும் இல்லை,
விண்ணுலகிலும் இல்லை.
காயத்ரிக்கு மேலான ஜபம் இருந்ததுமில்லை,
இனிமேல் இருக்கப் போவதுமில்லை?
என்கிறார் யக்ஞவல்கியர்.

காயத்ரி மந்திரமானது உலகத்துக்கே பொதுவான ஒன்றாகும்.
அது எந்த ஒரு மதத்தையோ அல்லது கடவுளையோ குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை.
இம்மந்திரம் அனைவருக்கும் பொதுவான பரம்பொருளை தியானிக்கச் சொல்லும் அருமையான மந்திரமாகும்.
எனவே இம்மந்திரத்தை அனைவரும் ஜபிக்கலாம்.
சந்தியா காலங்களில், அதாவது காலை மாலை நேரங்களில், காயத்ரி மந்திரம் சொல்வது மிகவும் நல்லது.
இந்த காயத்ரி மந்திர ஜபத்தை சிரத்தையுடனும், அர்த்தம் நினைவில் வைத்தும் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தால்
மனதில் நிதானமும், அமைதியும் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும்.
நமது வாழ்க்கையில் சிக்கலான சந்தர்ப்பங்களில் தெளிவாக முடிவெடுக்க முடியும்.
மாணவர்கள் பாடங்களை பயிலும் முன் இந்த மந்திரத்தை ஜபித்துவிட்டு தொடங்கினால் நிச்சயம் ஆழ்மனதில் நன்றாக பதியும்.
இந்த மகா மந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி முன்னேறுவோமாக!

587
Raghavachariar, a Public Works Supervisor at Tiruvannamalai from 1910, paid occasional visits to the Maharshi. One day he went up with intent to submit three questions or requests. The questions, and what followed are best given in Raghavachariar?s own words.
?The questions are:
1. Can you grant me a few minutes for private personal talk - free from the presence of others?
2. I should like to have your opinion on the Theosophical Society of which I am a member.
3. Will you please enable me to see your real form if I am eligible to see it?
?When I went and prostrated and sat, there was a crowd of thirty persons; but they immediately dispersed. So I was alone with him and my first query was thus answered without my stating it. That struck me as noteworthy.
?Then he asked me, of his own accord, if the book in my hand was Gita and if I was a member of the T.S. and remarked even before I answered his queries, ?It is doing good work.? I answered his questions in the affirmative.
?My second question also being thus anticipated, I waited with eager mind for the third. After half an hour, I opened my mouth and said, ?Just as Arjuna wished to see the form of Sri Krishna and asked for darsan,* I wish to have a darsan of your real form, if I am eligible?. He was then seated on the pial (porch) with a picture of Dakshinamurthy painted on the wall next to him. He silently gazed on as usual and I gazed into his eyes. Then his body and also the picture of Dakshinamurthy disappeared from my view. There was only empty space, without even a wall, before my eyes. Then followed a whitish cloud in the outline of the Maharshi and of Dakshinamurthy, formed before my eyes. Gradually the outline (with slivery lines) of these figures appeared. Then eyes, nose, etc., other details were outlined in lightning-like lines. These gradually broadened till the whole figure of the Swami and Dakshinamurthy became ablaze with very strong and unendurable light. I closed my eyes in consequence. I waited a few minutes and then saw him and Dakshinamurthy in the usual form. I prostrated and came away. For a month thereafter I did not dare to go near him, so great was the impression the above experience made on me. After a month, I went up and saw him standing in front of the Skandasram. I told him ?I had a question put to you a month back and I had this experience,? narrating the above experience to him. I requested him to explain it. Then, after a pause he said, ?You wanted to see my form. You saw my disappearance. I am formless. So that experience might be the real truth.

591
General Discussion / Re: Articles,Interviews,News
« on: March 23, 2016, 06:42:31 AM »

Sri Ramana Bhaktha Samajam

Cordially invites you with family and friends for the

Arunachala Aksharamanamalai Centenary year

Valedictory Celebrations of

Arunachala Aksharamanamalai Centenary year


Venue ?
BVSN Murthy School, Thambiah Road, West Mambalam, Chennai-600 033

Date and Time ? 27th March 2016 [Sunday], 4.25pm ? 7.30pm

Programme

4.25 pm Vedaparayanam  Sat Sangh Devotees

4.40 Aksharamanamalai  Parayanam with refrain,

5.30 Welcome Address Sri.M.K.Vaidyanathan

5.40 Invocation Smt.Sujatha & Smt.Devi

5.45 Inaugural Address Sri.G.Kameshwar

6.15 Concluding speeches  Arunachala Aksharamanamalai

      Arunachala Pancharatnam & Sri Ramana Puja

Secretary, Sri Ramana Bhaktha Samajam

Associate Editor, The Ramana Way

Verse 106 Sri.Ganapathidasan

Verse 107 Sri.A.R.Chandrasekar

Verse 108 Sri K.Sriram

6.45 Chief Guest Address Sri.N.Somasundaram

7.30 Deeparadhanai ?Unakke Namaskaram? - by all devotees,

President, Sri Ramana Kendram, Palani

Dinner-Prasad


Fore more details contact :


Admn Office: G2, Shirdi Graha, 42/18, Sampangi Street, West Mambalam, Chennai-600 033.

Sat Sangh Venue: BVSN Murthy School, 27/12A, Thambiah Road, West Mambalam, Chennai-600 033.

Sat Sangh: Every Sunday, 5pm -7pm. Contact Person: Sri.M.K.Vaidyanathan, Secretary - 004-23716495.

Email: srbswm@gmail.com / Mobile: +91-9789032863.

596
General topics / Re: Quotes from Shankaracharya's
« on: March 17, 2016, 01:29:49 PM »

597
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 17, 2016, 09:02:35 AM »
Buddhist Quote

?The Buddha is not going to project you to Buddhahood, as if throwing a stone. He is not going to purify you, as if washing a dirty cloth, nor is he going to cure you of ignorance, like a doctor administering medicine to a passive patient.
Having attained full enlightenment himself, he is showing you the path, and it is up to you to follow it or not. It is up to you now to practice these teachings and experience their results.?
~ H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche

598
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 17, 2016, 08:39:49 AM »

A discourser in Chennai has listed ten types of meritorious
acts, vide the Hindu.

1. Patience
2. Honesty in mind, word and body.
3. Fear of sinning.
4. A great liking for virtue.
5. Control of the outgoing mind.
6. Generosity to the extent one can afford.
7. Siva archanai, i.e. telling Siva's names in front of Siva Lingam
    or a photograph, with flowers, fruits and water and leaves.
8.  Penance to control the mind-body consciousness.
9.  Meditation on Siva's form or simply on Effulgence.
10.Desisting from harming anyone in life.

Arunachala Siva.

Thanks Subramaniam Sir for sharing this useful info .

599
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 16, 2016, 01:29:47 PM »
ANNAMALAI SWAMI - ESSENTIALS

Don?t allocate periods of time to meditate ?I am? with closed eyes. Do it throughout the day while doing all other activities.

If you want to go beyond the body and mind, abide in the ?I am? only and understand that all that is ?I am? plus is false.

Abidance or meditation in the ?I am? is a process by which attention is kept focused on the substratum instead of the names and forms that are habitually imposed on it.

When you abide in the ?I am? ignorance vanishes. Ignorance is not knowing the ?I am? in its absolute purity.

- LWB

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 155